Zarządzanie kompetencjami w MSP

 

Przedsiębiorstwa z sektora MSP stosunkowo rzadko w sposób strategiczny i długofalowy zarządzają swoim kapitałem ludzkim, przez co nie korzystają z szeregu korzyści, które wynikają z zarządzania opartego na kompetencjach. Celem projektu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje z wykorzystaniem modeli kompetencji przedsiębiorstwa, Planów Rozwoju Kompetencji oraz zwiększenie kompetencji pracowników tych przedsiębiorstw.
Służyć temu będą działania analityczne, szkoleniowe i doradcze skierowane do przedsiębiorstw, które nie są trakcie wdrażania systemu zarządzania przez kompetencje oraz działania informacyjne przybliżające zagadnienia zarządzania kompetencjami i tworzenia marki pracodawcy.

Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami

Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami jest głównym działaniem w projekcie. W 300 małych i średnich przedsiębiorstwach, spełniających warunki uczestnictwa, zostaną przeprowadzenie analizy potencjału do zarządzania przez kompetencje oraz przygotowane Plany Rozwoju Kompetencji. W kolejnej fazie usługi z tych 300 firm zostanie wyłonionych 100 przedsiębiorstw, w których zostaną wdrożone PRK poprzez działania szkoleniowe i doradcze, kierowane do właścicieli przedsiębiorstw, kadry menedżerskiej, osób odpowiedzialnych za HR, oraz pracowników o kluczowych dla danej firmy kompetencjach. Planowanym rezultatem jest wzmocnienie kompetencji kluczowych pracowników oraz rozwój umiejętności kadry odpowiedzialnej za HR w zakresie zarządzania przez kompetencje w przedsiębiorstwach a w konsekwencji budowanie strategii rozwoju opartej na kompetencjach pracowników. Szczegółowe informacje o usłudze oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej: http://www.kompetencjemsp.parp.gov.pl/

Seminaria regionalne

Seminaria regionalne kierowane do kadry zarządzającej małych i średnich to drugi nurt działań w projekcie „Zarządzanie kompetencjami w MSP”. W każdym z seminariów będą mogli uczestniczyć przedsiębiorcy z terenu poszczególnych województw, którzy nie wdrożyli w swoich firmach zarządzania przez kompetencje oraz przedstawiciele organów administracji publicznej, w tym administracji samorządowej a także instytucji otoczenia biznesu. Seminaria przybliżą różne aspekty zarządzania kompetencjami i tworzenia marki pracodawcy oraz wskażą korzyści z ich zastosowania w praktyce.

Skontaktuj się z nami!


 

Zadzwoń lub napisz do nas:

Justyna Nakonieczna
tel.: (22) 314 14 79
email: justyna.nakonieczna@nf.pl

Agnieszka Skalska
tel.: (22) 314 14 39
email: agnieszka.skalska@nf.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego