2015-03-31

Warszawa

Warszawa

status: trwa nabór

Agenda

  
08:30 - 09:30, Rejestracja i networking
09:30 - 09:40, Wprowadzanie organizacyjne
Informacje o projekcie "Zarządzanie kompetencjami w MSP"
Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
09:40 - 10:55, Efektywność pracowników z perspektywy kompetencyjnej
Cel wystąpienia:

Celem wystąpienia jest zapoznanie przedsiębiorców z zagadnieniami wdrożenia modelu kompetencyjnego w organizacji jako podstawowego narzędzia wspierającego podnoszenie jakości procesu zarządzania zasobami ludzkimi.

Efektywność jest tematem ważnym dla każdego menedżera / przedsiębiorcy. Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zdają sobie z tego doskonale sprawę, jednak z uwagi na brak narzędzi nie zawsze do końca wiedzą, jak mogą wpłynąć na jej zwiększenie. Sesja na ma na celu pokazać przedsiębiorcom sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak za pomocą modelu kompetencyjnego można wpłynąć na zwiększenie efektywności pracowników, a tym samym całej organizacji.

 • Czym dla organizacji jest wdrożenie modelu kompetencyjnego - podstawowe definicje, cele i metody
 • Paradygmat efektywności z perspektywy zarządzania kompetencjami
 • Uwarunkowania efektywności pracowników, zespołów i organizacji
 • Znaczenie kompetencji w podnoszeniu efektywności pracowników, zespołów i organizacji
 • Kiedy rozwój kompetencji przyczynia się do wzrostu efektywności
10:55 - 11:20, Przerwa kawowa i networking
11:20 - 12:10, Wdrożenie i pomiar kompetencji – wymysł czy niewykorzystane źródło przewagi?

Katarzyna Lorenc - 4business & people Sp. z o.o.

4 business&people jest firmą MŚP, która na co dzień wdraża kompetencje i pomiary oraz rozwój kompetencji w dużych organizacjach. Nie zawsze rozwiązania stosowane w dużych firmach sprawdzają się w małej firmie. Na własnym przykładzie pokażemy najskuteczniejsze i efektywne finansowo rozwiązania, które wdrożyliśmy w naszej organizacji. W naszym wystąpieniu skupimy się na tym jak uczynić z kompetencji narzędzie osiągania celów biznesowych.
 • W jaki sposób oceniać rzeczywisty potencjał pracowników
 • Narzędzia oceny kompetencji
 • Proces oceny
 • Wykorzystanie wyników audytu kompetencji w działaniach rozwojowych
12:10 - 12:50, Budowanie marki pracodawcy (Employer Branding) na bazie polityki zarządzania zasobami ludzkimi

Tomasz Byzia - BlitzProject Group

Cel wystąpienia:

Działania przedsiębiorcy mające na celu efektywne zarządzanie kompetencjami pracowników, mają również na celu tworzenie wizerunku pracodawcy, dla którego pracownicy chcą pracować. Firmy z sektora małych i średnich w Polsce często jeszcze nie są na etapie myślenia o tym zagadnieniu jako istotnym dla ich funkcjonowania na rynku. Ponieważ jednak pracownicy coraz częściej patrzą na firmy stawiając sobie pytanie „Czy to jest firma, dla której ja chcę pracować?”, również mali i średni przedsiębiorcy nie uciekną przed tym zagadnieniem. Celem wystąpienia jest wprowadzenie przedsiębiorców w świat tworzenia marki pracodawcy zarówno w formie teoretycznej, jak i w formie praktycznej za pomocą przykładów zaczerpniętych z biznesu.
Employer Branding to wszelkie działania wewnątrz i na zewnątrz organizacji, służące budowaniu marki i wizerunku pożądanego pracodawcy. Firmom zależy na przyciągnięciu do organizacji jak najbardziej wartościowych pracowników, bo to właśnie pracownicy budują wartość firmy oraz powodują, że firma się rozwija i osiąga sukcesy. Na obecnym etapie rozwoju praktyk EB w Polsce wiele firm stara się kopiować różnorodne działania rozpoznawane pod szyldem EB – co niestety często nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Skuteczny EB wymaga dogłębnego zrozumienia równania Growingu™, tzn. równania rozwoju organizacji oraz wynikających z niego kluczowych kompetencji wzrostowych. Dopiero w tym kontekście i na tej platformie możliwe jest przygotowanie skutecznej kompozycji działań, które w bardzo krótkim czasie prowadzą do wielkich rezultatów.

 • Kogo cenią pracownicy i dlaczego?
 • Korzyści z pozytywnego wizerunku firmy na rynku pracy
 • Co można zrobić, aby być (najbardziej) pożądanym pracodawcą - proste działania,wymierne efekty
 • Wykorzystanie inicjatyw regionalnych i ponadregionalnych dla budowania marki firmy jako pracodawcy

12:50 - 13:15, Przerwa kawowa i networking
13:15 - 14:05, Jak coaching wspiera organizacje w budowaniu i rozwijaniu kompetencji

Bartłomiej Kukuła - Pyrzowiceekspres.pl, Meritas Sp. z o.o.

Firmy odnoszą sukces ponieważ dotrzymują danej klientom obietnicy. Dzieje się tak, gdy wartość dostarczana klientom jest zgodna z tą oczekiwaną przez klientów lub nawet ją przewyższa. Jakość dostarczanej klientom wartości zależy w dużej mierze od kompetencji pracowników. Klienci coraz częściej poszukują firm, których pracownicy są zaangażowani, autentyczni, pomocni. Pracownicy, którzy kierują się misją i wartościami organizacji, w której pracują, sprawiają że wartość dostarczona klientowi jest wysoka. Zespół ludzi pracujących w oparciu o wspólne wartości, zmierzających do wspólnego celu, uzupełniających się wiedzą i umiejętnościami staje się niepowtarzalnym i trudnym do skopiowania przez konkurencję wyróżnikiem. Coaching pomaga organizacjom w odkrywaniu, formułowaniu ich misji i wartości. Dzięki świadomości misji i wartości organizacje mogą rekrutować właściwych pracowników i kształtować pożądane postawy.

 • Jak uzyskać kompatybilne dopasowanie w obszarze przekonań, wartości, misji.
 • W czym może pomóc coaching.
 • Przykłady praktycznego zastosowania coachingu w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych.
 • Świadoma rekrutacja.
14:05 - 15:00, Panel dyskusyjny
Rozwój kompetencji pracowników: potrzeby vs. realne możliwości

 • Wnioski z badań dotyczących potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji pracowników (wykorzystanie m.in. wyników takich badań jak: Bilans Kapitału Ludzkiego i inne)
 • Specyfika rynku lokalnego – kogo potrzebujemy a kogo mamy
 • Jak lepiej przygotować potencjalnych pracowników do pełnienia swoich ról w organizacji
 • Rola pracodawców, instytucji wspierających i edukacyjnych oraz firm doradczo – szkoleniowych

15:00 - 15:15, Podsumowanie i zakończenie seminarium
15:15 - 16:30, Obiad i networking

Skontaktuj się z nami!


 

Zadzwoń lub napisz do nas:

Justyna Nakonieczna
tel.: (22) 314 14 79
email: justyna.nakonieczna@nf.pl

Agnieszka Skalska
tel.: (22) 314 14 39
email: agnieszka.skalska@nf.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego